Coaching

Coaching to forma wspierania ludzi w rozwoju osobistym.  Fundamentalną rolą coacha jest sprawianie, by osoba wspierana odkrywała swoje możliwości. Coaching to poszerzanie widzenia i rozumienia świata – systemu, w jakim funkcjonujemy, by podejmować lepsze decyzje. To kontakt zbudowany na zaufaniu i wzajemnej ciekawości.

Coaching jest partnerstwem z Klientem, partnerstwem inspirującym i prowokującym do myślenia, myślenia zmierzającego do poszukiwań, wykorzystania swojego potencjału, osiągania celów i rozwoju osobistego.
Coaching nie jest doradztwem, psychoterapią ani szkoleniem.

Coaching zakłada, ze Klient jest najlepszym ekspertem od swojego życia i rolą coacha jest towarzyszenie Klientowi w wydobyciu jego potencjału, inspirowanie i prowokowanie do głębokiej refleksji o potrzebach i możliwościach.
Coaching jest dla osób, które czują potrzebę zmiany, chcą popatrzeć na swoje życie z perspektywy, chcą mieć w życiu czegoś więcej albo czegoś mniej, chcą się rozwijać.

Coaching jest metodą pracy wykorzystywaną w wielu obszarach życia ludzkiego, w sferze prywatnej, zawodowej, zdrowotnej.